Zrušení výzvy na veřejnou zakázku

Zrušení výzvy na veřejnou zakázku

Category : Aktuality

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. jako zadavatel ruší zadávací řízení na zakázku malého rozsahu“Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou stezku” z důvodu finanční náročnosti a změn v technických požadavcích ze strany zadavatele, které vyplynuly po vyhodnocení nabídek přijatých v tomto zadávacím řízení.