Zveřejněno znění 1. výzvy

Zveřejněno znění 1. výzvy

Category : Aktuality

V sekci Leader 2007-2013 bylo zveřejněno znění 1. výzvy.

Výzva je zaměřena především na rozvoj a zlepšení občanské vybavenosti a na diverzifikaci činností na území MAS.Probíhá od 17. srpna do 11. září.