Destinace Novohradsko - Doudlebsko z.s.

21.01.2016
Comments Off

vás zve na 1. řádnou valnou hromadu. Bližší informace v pozvánce.

Eva Tarabová Aktuality

Kancelář MAS se přestěhovala

21.12.2015
Comments Off

Od 1. ledna 2016 se mění adresa provozní kanceláře MAS - OÚ Římov, 2. patro.

Provozní doba kanceláře:

po - st - čt 9-12hod

Eva Tarabová Aktuality

Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko

02.12.2015
Comments Off

Nově vzniklá Destinační společnost Novohradsko - Doudlebsko, z.s. vypisuje výběrové řízení na produktového manažera. Bližší podmínky zde.

Eva Tarabová Aktuality

Otevřený dopis ministryni pro místní rozvoj

19.11.2015
Comments Off

Místní akční skupiny jihočeského kraje je po společném jednání rozhodly oslovit MMR ČR ohledně urychleného řešení „pomalé smrti MAS“.

Eva Tarabová Aktuality

Připravujeme nové webové stránky

11.08.2015
Comments Off

Všechny návštěvníky prosíme o trpělivost, připravujeme nové, pro uživatele přehlednější webové stránky.

Eva Tarabová Aktuality

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

10.08.2015
Comments Off

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

„Česká republika má již z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů Komunitně vedeného místního rozvoje v rámci metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“ a partnerském principu. Díky tomu tak přispějeme v České republice k lepšímu zacílení podpory místních potřeb venkova a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Místní akční skupiny mohou v programovém období 2014 – 2020 zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. Na základě schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude možné čerpat podporu pro realizaci tzv. integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství). Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje je splnění standardů Místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin a vydání patřičného osvědčení ze strany Ministerstva zemědělství.

V současné době pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin ČR, příslušnými řídicími orgány a dalšími subjekty dva velké informační semináře pro zástupce Místních akčních skupin, které mají přispět ke zdárnému procesu zpracování, předložení a následnému hodnocení strategií. První seminář proběhl 29. července 2015 v Praze, ve středu 5. srpna 2015 se uskuteční druhý seminář v Olomouci.

Více informací o výzvě naleznete zde.

Eva Tarabová Aktuality

Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

16.07.2015
Comments Off

Výzva pro předkládání strategií Místních akčních skupin

10.07.2015
Comments Off
09.07.2015: Na včerejším nočním jednání vlády informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015.
„Místní akční skupiny uskutečňují přijatou strategii Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově. MASky mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských fondů nebo z jiných zdrojů. Celkově je připraveno minimálně 16,5 mld. Kč, ze kterých bude možno na venkově podpořit třeba modernizaci škol, budování komunitních center, rozšířit aktivity sociálního podnikání nebo zázemí pro rodiny s dětmi. Investovat půjde také do agroturistiky či zlepšování zázemí pro návštěvníky lesů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V programovém období 2014 - 2020 mohou být integrované strategie podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí).

Vláda také vzala na vědomí zdůvodnění změny původně navrženého termínu zahájení příjmu žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje, uskutečňovaného Místními akčními skupinami. Důvodem bylo celkové opoždění harmonogramu schvalování programů ze strany Evropské komise oproti původnímu předpokladu z doby předložení Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 až 2020.

Eva Tarabová Aktuality

Dotační možnosti a předběžný harmonogram výzev - IROP

09.07.2015
Comments Off

Galerie Krampus

02.07.2015
Comments Off

Nově otevřená unikátní expozice ve sklepích bývalého pivovaru “Krampus” v Kaplici má svou prastarou tradici především v alpských zemí. Je to démonická bytost, mýtická šelma s rohy, ďábelský společník, který doprovází Mikuláše v době adventu. Velkolepá podívaná plná adrenalinu „Krampus show“ (originálně Krampuslauf) se v Kaplici koná každý rok v polovině prosince.

Rekonstruované sklepní prostory bývalého rožmberského pivovaru vás přenesou do démonického světa „Neživých“ tzv. Krampusů a Percht. Uvidíte bezprostředně zblízka dokonale zpracované masky vyřezávané ze dřeva či kůže i originální Krampus odění a výbavu. Na 250 metrech čtverečních najdete celkem 14 originálních masek Krampusů v životní velikosti, bohatou fotogalerii i působivý film!

Otevírací doba Galerie Krampus:
Pondělí – pátek    10.00 – 12.00       13.00 – 17.00 hodin
Sobota                 10.00 – 12.00       13.00 – 16.00 hodin
Neděle                  ————-          13.00 – 16.00 hodin

Vstupné: 70,- Kč
dětské 50,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2, 3 děti) 200,- Kč

Kontakt:
Galerie Krampus, Náměstí 206, Kaplice
Tel. +420 380 311 388, +420 773 823 006

Eva Tarabová Aktuality