Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS Pomalší o.p.s.

Přehled zájmových skupin MAS Pomalší k 24.6.2020

Seznam partnerů a orgánů MAS aktualizováno k 1.1.2022

Hlavní manažer SCLLD             Ing. Eva Tarabová, Ph.D., tarabova@maspomalsi.cz, tel: 608 353 400                         a hlavní kontaktní osoba:

Projektoví manažeři:                    Iva Černá, DiS., cerna@maspomalsi.cz, tel: 608 878 775

                                                                 Zdeněk Říha, planujeme@seznam.cz, tel. 774 050 409

Odborní pracovníci:                     Mgr. Martin Střelec, strelec@maspomalsi.cz, tel: 732 751 185

                                                                Bc. Lenka Mitášová, mitasova.lenka@seznam.cz, tel: 608 033 400                                                         

Účetní:                                              Petra Kozáková, kozakova@maspomalsi.cz