Projekty 6. výzvy SPL

Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o., Besednice

Žadatel: Přírodní park Soběnovská vrchovina s.r.o.

Název projektu: Zimoviště masného skotu

Celkové náklady:

Dotace z PRV:


Omlenice, Bujanov

Žadatel: Václav Lattner

Název projektu: Strojní zařízení a vybavení pro zemědělskou výrobu

Celkové náklady:

Dotace z PRV:


Obec Zvíkov

Žadatel: Ing. František Ondřich

Název projektu: Modernizace farmy

Celkové náklady:

Dotace z PRV:


Farma Dobrkov s.r.o., Besednice

Žadatel: Farma Dobrkov s.r.o.

Název projektu: Půdní Stavební úpravy vazné stáje na zimoviště masného skotu

Celkové náklady:

Dotace z PRV:


Farma Besednice s.r.o, Besednice

Žadatel: Farma Besednice s.r.o.

Název projektu: Zimoviště ovcí Besednice

Celkové náklady:

Dotace z PRV: