Aktuality

3. výzva IROP – KNIHOVNY – SC 5.1 (CLLD)

Přesné znění výzvy Interní postupy IROP Vzor projektového záměru Kritéria hodnocení  Záznam o administrativní kontrole Harmonogram výzev IROP Specifická pravidla pro žadatele a příjemce Přílohy Specifických pravidel Další info na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop

Celý článek »

Projekt MAP III končí!

Dne 30.11.2023 se sešli zástupci pracovních skupin a Řídícího výboru MAP III Kaplicko, aby společně zhodnotili právě končící projekt. Setkání proběhlo v slavnostně vyzdobených prostorách bistra Pučegl v Kaplici.  Na

Celý článek »

2. výzva IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MAS Pomalší vyhlásila 2. výzvu na příjem projektů do operačního programu IROP – opatření 5 Sociální služby Termín ukončení příjmu projektových záměrů    5.12.2023  20:00 Alokace  1 267 875,- Kč  

Celý článek »

8. výzva PRV

MAS Pomalší vyhlásila 8. výzvu na příjem projektů do PRV – fiche 7 Obnova vesnic a fiche 1 Investice do zemědělských podniků Termín ukončení příjmu projektových záměrů    20.11.2023   Alokace 

Celý článek »

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.