SCLLD 2021-2027

Jak vznikala nová strategie SCLLD 21+

Strategie CLLD21+ vznikala na principu komunitně vedeného místního rozvoje, tedy rozvoje, který je veden přímo místní akční skupinou. Při zpracování CLLD byla použita participativní metoda zpracování strategie.

Podklady pro tvorbu a příprava na nové programové období ZDE

Řízené rozhovory se starosty/starostkami – ukázka některých záznamů

Anketa/dotazník pro veřejnost – firma DataSeek s.r.o. zprostředkovala průzkum postojů a potřeb obyvatel na území MAS Pomalší jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 20212027

Fokusní skupiny, individuální rozhovory s významnými aktéry v území, online diskuze – záznamy:

ochrana životního prostředí a vody

komunitní a aktivní život na venkově

vzdělávání a ekonomika

cestovní ruch a kulturní dědictví

Projednání konceptu strategie s orgány MAS – proběhlo na Shromáždění partnerů MAS Pomalší dne 23.6.2021. 

Verze dokumentu k připomínkování ZDE

Schválená koncepční část strategie k nahlédnutí ZDE

Programový rámec OPZ+ – příprava a projednávání v území

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.