SCLLD 2021-2027

Jak vznikala nová strategie SCLLD 21+

Strategie CLLD21+ vznikala na principu komunitně vedeného místního rozvoje, tedy rozvoje, který je veden přímo místní akční skupinou. Při zpracování CLLD byla použita participativní metoda zpracování strategie.

Podklady pro tvorbu a příprava na nové programové období ZDE

Řízené rozhovory se starosty/starostkami – ukázka některých záznamů

Anketa/dotazník pro veřejnost – firma DataSeek s.r.o. zprostředkovala průzkum postojů a potřeb obyvatel na území MAS Pomalší jako podklad pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 20212027

Fokusní skupiny, individuální rozhovory s významnými aktéry v území, online diskuze – záznamy:

ochrana životního prostředí a vody

komunitní a aktivní život na venkově

vzdělávání a ekonomika

cestovní ruch a kulturní dědictví

Projednání konceptu strategie s orgány MAS – proběhlo na Shromáždění partnerů MAS Pomalší dne 23.6.2021. 

Verze dokumentu k připomínkování ZDE

Schválená koncepční část strategie k nahlédnutí ZDE

Programový rámec OPZ+ – příprava a projednávání v území