Vesnice roku pro Jihočeský kraj 2023
Komunitní centrum Kaplice
Previous slide
Next slide

Místní akční skupina (MAS) Pomalší je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova a získává finanční podpory z EU a z národních programů. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. 

Co se u nás děje

Kdo jsme a co děláme

Místní akční skupina

Veškeré informace o poslání obecně prospěšné společnosti MAS Pomalší.

SCLLD 2021-2027

Strategie CLLD21+ vznikala na principu komunitně vedeného místního rozvoje, tedy rozvoje, který je veden přímo místní akční skupinou.

Naše projekty

Dovolte nám představit všechny naše připravované nebo již realizované projekty.

Foto a video

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

HLAVNÍ MANAŽER

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

Bc. Lenka Dušáková (Mitášová)
Tel.: +420 608 033 400
E-mail: dusakova@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz

Kde sedíme… ?

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.