Veřejné projednání k využití prostoru v obci
Nová Ves
Vesnice roku pro Jihočeský kraj 2023
Podzimní toulky se studenty VU3V
Previous slide
Next slide

Místní akční skupina (MAS) Pomalší je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry 
a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova a získává finanční podpory z EU a z národních programů. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. 

Co se u nás děje

Kdo jsme a co děláme

Místní akční skupina

Veškeré informace o poslání obecně prospěšné společnosti MAS Pomalší.

SCLLD 2021-2027

Strategie CLLD21+ vznikala na principu komunitně vedeného místního rozvoje, tedy rozvoje, který je veden přímo místní akční skupinou.

Naše projekty

Dovolte nám představit všechny naše připravované nebo již realizované projekty.

Foto a video

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

HLAVNÍ MANAŽER

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

Bc. Lenka Dušáková (Mitášová)
Tel.: +420 608 033 400
E-mail: dusakova@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz

Kde sedíme… ?

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.