1. výzva Propagace Strategie CLLD MAS Pomalší – malé projekty

MAS Pomalší vyhlašuje výzvu na příjem projektů podporujících propagaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Pomalší prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí.

Příjem projektů: 25.10. 2023 – 8.11.2023 ve 12:00 hodin

Podpořeny mohou být pouze akce konané v období od 10. 10. 2023 do 20.12.2023 v území MAS Pomalší a každý žadatel může v jednom roce podat maximálně jednu žádost!

Pravidla výzvy

Formulář žádosti

Čestné prohlášení

 

Kontaktní osoby pro podání žádostí:

Eva Tarabová, tarabova@maspomalsi.cz, tel. 608 353 400

Iva Černá, cerna@maspomalsi.cz, tel. 608 878 775

Přehled přijatých a schválených projektů

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.