Měsíční archiv: Duben 2022

projekt CIPE – Center for International Private Enterprise

Category : Aktuality , Projekty

MAS Pomalší se účastní mezinárodního projektu NS MAS ČR a Centra pro mezinárodní soukromé podnikání (sídlo v USA), který je realizován v období duben – září 2022.

  • National Endowment for Democracy (NED) je nezávislá nezisková nadace, která se věnuje rozvoji a posilování demokratických institucí na celém světě. NED každoročně poskytuje více než 2 000 grantů na podporu projektů nevládních skupin v zahraničí, které usilují o demokratické cíle ve více než 100 zemích.
  • Centrum pro mezinárodní soukromé podnikání (Center for International Private Enterprise, CIPE) je finančně podporováno americkým Kongresem, jenž vyjádřil jejich práci silnou oboustrannou podporu.  
Principy dialogu mezi veřejným a soukromým sektorem: 

DEMOKRATICKÝ – rovný přístup k oběma stranám

OTEVŘENÝ – aktivně začleňující ty, kteří o dialog projeví zájem

TRANSPARENTNÍ – veřejně dostupné informace o dialogu

SPOLU-PRACUJÍCÍ – zaměřený na společné řešení reálných témat

 

První společné setkání účastníků projektu v ČR proběhlo ve dnech 13.-14.4.2022 v Praze.