Podpora procesů plánování sociálních služeb

Podpora procesů plánování sociálních služeb

Category : Projekty

na místní úrovni v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. (reg. č. smlouvy CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003792)

Předmětem díla je podpořit a udržet procesy plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice, tak, aby pokračovala navázaná spolupráce a proces plánování sociálních služeb byl zaveden na celém území správního obvodu a výstupy obecního plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.

Realizace zakázky: listopad 2017 – březen 2018

 

 

Akční plán 2018