Podpora technologií pro malé a střední podniky

MAS Pomalší plánuje v první polovině ledna 2024 vyhlásit výzvu č. 2 Podpora technologií pro malé a střední podniky. V této výzvě budou moci mikro, malé a střední podniky podávat své podnikatelské záměry zaměřené na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb. Mezi podporované aktivity patří:

  1. a) Robotizace, automatizace, digitalizace
  2. b) Web, cloud
  3. c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Alokace 1 960 000 Kč

Podpora: 50 % (de minimis), způsobilé výdaje 250 000 Kč – 2 140 000 Kč

Bližší info na dusakova@maspomalsi.cz nebo tel. 608 033 400

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.