Žádost o dotaci v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Agentura pro podnikání a inovace informuje o zahájení příjmu žádostí do programu Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky) z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – od 28. 1. 2019.
Program je určen pro malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 (nově se posuzuje pouze stáří IČ žadatele). Podporováno je pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Míra podpory činí max. 45 % způsobilých výdajů, přičemž dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. Více informací o programu Technologie naleznete zde.

 

Dne 31. 1. 2019 pořádá Agentura ve spolupráci s agenturou CzechInvest seminář na téma Technologie pro začínající podnikatele, kde bude představena právě tato výzva a posluchači budou zároveň seznámeni s projektovým cyklem a základními podmínkami pro podání žádosti o dotační podporu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Agentura CzechInvest rovněž představí portfolio svých služeb. 

Bližší informace: 
Mgr. Jana Havlíková

Projektový manažer pro Jihočeský kraj

Oddělení regionálních kanceláří

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice

T: +420 296 342 210 | M: +420 725 527 740

jana.havlikova@agentura-api.org

 

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.