Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší

Na projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Pomalší“ (č. proj. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0005865) je poskytována finanční podpora z EU. 

Popis projektu: Projekt je určen pro Místní akční skupinu Pomalší o.p.s., která již získala osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na realizaci a plnění SCLLD.
Budou podpořeny zejména aktivity spojené s realizací SCLLD – příprava a vyhlašování výzev, příjem, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, animační aktivity a další.

Cíl projektu:

  • zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
  • zvýšení absorpční kapacity území
  • zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • budování partnerství na všech úrovních aktivit obyvatel venkova

Výsledkem projektu bude fungující systém umožňující plynule, komplexně a maximálně využívat prostředků EU.

 

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.