Programové období 2014-20

VÝZVY SCLLD 2014-2020

 1. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE
 2. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 3.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 4. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 5.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.
 6.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do OPZ. Podrobnější informace ZDE.

 

 1. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 2.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 3. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 4. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 5.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 6.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 7.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 8.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 9.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 10.  výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.
 11. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do IROP. Podrobnější informace ZDE.

 

 1. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 2. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 3. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 4. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů do PRV. Podrobnější informace ZDE.
 5. výzva MAS Pomalší pro příjem projektů  do PRV. Podrobnější informace ZDE.