První výzva OPZ

První výzva OPZ

Category : Aktuality , Pro žadatele

MAS Pomalší vyhlašuje dne 17.4.2018 první výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) – Podpora sociálního začleňování I

Číslo výzvy MAS 531/03_16_047/CLLD_17_03_038
Název výzvy MAS MAS Pomalší – Podpora sociálního začleňování I.
Druh výzvy MAS Kolová
Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS Otevřená
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 04. 06. 2018, 12:00 hodin
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400.000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 7.603.000,- Kč

Přesné znění výzvy

Příloha výzvy č. 1 Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha výzvy č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha výzvy č. 3 Podporované cílové skupiny

Příloha výzvy č. 4 Statut MAS Pomalší o.p.s.

Příloha výzvy č. 5 Jednací řád Organizační složky MAS 

Seminář pro žadatele se koná v pondělí 14.5.2018 od 13.00 hodin v Římově, budova Obecního úřadu. Podrobnější informace ZDE

Prezentace ze semináře ke shlédnutí ZDE

Hodnocení a výběr projektů 1. výzvy OPZ

Seznam vybraných žádostí na MAS z 1. výzvy OPZ