1. oficiální setkání starostů

Dne 26.6.2014 proběhlo 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Kaplice.

Jednání se zúčastnilo celkem 8 starostů včetně obou motivujících starostů, projektový tým a nad řádným průběhem jednání dohlížel krajský koordinátor p. M. Beneš.

Na úvod byl přítomným představen dosavadní průběh a výsledky projektu. Na základě analýz a vlastních zjištění, dotazníkového šetření a zpracování statistických dat byla vypracována první verze dokumentu “Strategie území pro ORP Kaplice” pro oblasti předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství.

Po prezentaci výsledků této části dokumentu následovala diskuze.

Závěrem bylo přítomnými zástupci obcí vybráno 4. volitelné téma, které bude zpracováno obdobně jako předchozí povinná témata, a tím je cestovní ruch. Pro hlasovaloo 87% přítomných zástupců.

O dalším postupu projektu budeme průběžně informovat.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.