Author Archives: Redaktor

Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol

Category : Aktuality

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek 22. listopadu projektové manažery, učitele, ředitele i zástupce profesních organizací, ale také třeba psychology. Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdělávejme se“ pořádala Místní akční skupina Pomalší v Kaplici.

„Celý článek“

Obsah se připravuje

Obsah stránky se připravuje, prosíme o strpení.


Spolupráce při realizaci projektu

Category : Projekt SMS

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území MAS Pomalší byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Pomalší vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší.
 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Pomalší.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ


V úterý 24. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Program naleznete zde.

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 8. září 2015 v budově OÚ Římov.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Pomalší (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 8. září 2015.

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 24. února 2015 v budově OÚ Římov.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Pomalší.
Zápis_z_1. kulatého_stolu SMS EChÚ.

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů jihočeských obcí

Dne 20. Ledna 2015 se v Rytířském sálu hradu Strakonice uskutečnil workshop projektu SMS ČR –„ MAS jako nástroj spolupráce obcí“

MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ a další moře zkratek i pravidel přináší operační programy, které jsou příležitostí čerpání finančních prostředků nového programovacího období. Jak se v nich zorientovat? Na co se připravit a čemu se naopak obloukem vyhnout? Na to vše měl starostům venkovských obcí odpovědět workshop „Evropské fondy po lopatě“, který je jedním z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost se věnuje místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova.

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“.

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.


Informace o projektu

Category : Projekt SMS

MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů”, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací:
http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu


1. oficiální setkání starostů

Category : Obce sobě

Dne 26.6.2014 proběhlo 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Kaplice.

Jednání se zúčastnilo celkem 8 starostů včetně obou motivujících starostů, projektový tým a nad řádným průběhem jednání dohlížel krajský koordinátor p. M. Beneš.

Na úvod byl přítomným představen dosavadní průběh a výsledky projektu. Na základě analýz a vlastních zjištění, dotazníkového šetření a zpracování statistických dat byla vypracována první verze dokumentu “Strategie území pro ORP Kaplice” pro oblasti předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství.

Po prezentaci výsledků této části dokumentu následovala diskuze.

Závěrem bylo přítomnými zástupci obcí vybráno 4. volitelné téma, které bude zpracováno obdobně jako předchozí povinná témata, a tím je cestovní ruch. Pro hlasovaloo 87% přítomných zástupců.

O dalším postupu projektu budeme průběžně informovat.