Přesné znění výzvy

Interní postupy IROP

Vzor projektového záměru

Kritéria hodnocení 

Záznam o administrativní kontrole

Harmonogram výzev IROP

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Přílohy Specifických pravidel

Další info na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/61vyzvairop 

Konzultace pro žadatele – termín nutné předem domluvit na tel. 608 878 775 (Iva Černá)