Byly zaregistrovány projekty ze 6. výzvy na RO SZIF

Byly zaregistrovány projekty ze 6. výzvy na RO SZIF

Category : Aktuality

Dne 28.6. 2012 byly na RO SZIF v Českých Budějovicích zaregistrovány projekty vybrané v 6. výzvě.  Jedná se o 3 projekty z Fiche 5 Rozvoj obcí a 8 projektů z Fiche 1 Zemědělství.

Toto oznámení nezakládá nárok na dotaci, jde pouze o informativní sdělení.

Od této chvíle mohou žadatelé začít oficiálně realizovat projekt avšak bez záruky, že jim bude poskytnuta dotace. O úspěšnosti žádostí o dotaci budeme informováni v časovém horizontu 4 – 5 měsíců.

Nyní probíhá administrativní kontrola všech projektů pracovníky SZIF. V případě zjištění administrativních nedostatků ze strany SZIF budou žadatelé vyzváni k doplnění.