Byly zaregistrovány projekty ze 6. výzvy na RO SZIF

Dne 28.6. 2012 byly na RO SZIF v Českých Budějovicích zaregistrovány projekty vybrané v 6. výzvě.  Jedná se o 3 projekty z Fiche 5 Rozvoj obcí a 8 projektů z Fiche 1 Zemědělství.

Toto oznámení nezakládá nárok na dotaci, jde pouze o informativní sdělení.

Od této chvíle mohou žadatelé začít oficiálně realizovat projekt avšak bez záruky, že jim bude poskytnuta dotace. O úspěšnosti žádostí o dotaci budeme informováni v časovém horizontu 4 – 5 měsíců.

Nyní probíhá administrativní kontrola všech projektů pracovníky SZIF. V případě zjištění administrativních nedostatků ze strany SZIF budou žadatelé vyzváni k doplnění.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.