Hodnocení MAS 2012

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B. Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jako podklad pro hodnocení sloužil Hodnotitelské komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2011 do června 2012. V dotazníku bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik bodů může MAS za odpověď získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 150.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v šesti oblastech:
1. Základní parametry a strategické dokumenty MAS
2. Personální zajištění činnosti MAS
3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL
4. Integrace a rozvoj MAS
5. Monitoring a evaluace MAS
6. Propagace MAS

Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na předložení potřebných podkladů, kterými Hodnotitelské komisi dokládala tvrzení uvedená v dotazníku, případně zodpovídala konkrétní dotazy jednotlivých členů Hodnotitelské komise. Bodové hodnocení udělené jednotlivým MAS je uvedeno v příloze. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů. název skupiny doplňující komentář A 150-130 nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území B 129-105 dobře fungující MAS je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování) C 104-80 průměrné MAS splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně D 79-0 MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla V následujícím grafu je uvedeno porovnání výsledků v roce 2010, 2011 a 2012.

Hodnocení MAS v roce 2012 proběhlo převážně úspěšně, zejména díky přípravě většiny místních akčních skupin. Některé zasílaly kompletní dokumentaci ještě před samotným hodnocením, případně uváděly konkrétní internetové odkazy, což velmi ulehčilo práci hodnotitelské komisi. Oproti loňskému roku, kdy byla naše MAS ve skupině D,  se letos posunula do kategorie C, přičemž chyběli 3 bodíky a byla by ve skupině B.

Bodování všech MAS najdete v měsíčníku SPOV a NS MAS ČR č. 10/2012 na webových stránkách spolku v sekci Zpravodaj.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.