Konference o vzdělávání na Kaplicku ustavila pracovní skupinu pro rovné příležitosti, která pomůže zefektivnit spolupráci škol

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) na Kaplicku zaměstnal ve čtvrtek 22. listopadu projektové manažery, učitele, ředitele i zástupce profesních organizací, ale také třeba psychology. Konferenci „Plánujme, realizujme a vzdělávejme se“ pořádala Místní akční skupina Pomalší v Kaplici. Souhrn poznatků, námětů a návrhů konkrétních potřeb pro vzdělávání na úrovni mateřských, základních, a základních uměleckých škol a zařízeních poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, byl předmětem závěrečného moderovaného workshopu. Stěžejním tématem byly rovné příležitosti ve vzdělávání a z diskuse vyplynulo, že si učitelé a ředitelé škol z praxe uvědomují potřebu řešení některých nedostatků vzdělávacího systému.

Do problémů se dostávají například žáci se zdravotním či sociálním znevýhodněnímnebo s odlišným mateřským jazykem. Na řešení těchto témat sice existují prostředky z grantů a dotací, ale ani ty zcela nepokryjí veškeré potřeby. Například speciální pedagog účinně doplňuje učitelský sbor, ale jeho expertní zaměření bohužel nestačí na řešení problému třeba s dorozumíváním se žákem, který ovládá pouze svůj cizí mateřský jazyk. Potřebu tlumočníka by mohl řešit místní akční plán vzdělávání a jeho pracovní skupina, složená z odborníků z praxe a se znalostí školského prostředí Kaplicka.

Nejedná se o jediný příklad pomoci, související s tzv. inkluzí ve školství. Potřebná je, podle přítomných, práce s celou komunitou cizích státních příslušníků, která žije v našem regionu. Je pochopitelné, že pokud se celá rodina dobře adaptuje na naše prostředí, děti pak ve škole mohou lépe prosperovat. V hodinové diskusi zazněla také podnětná doporučení pro postupy práce s nadanými dětmi, větší zapojení škol do komunitního života, a externích pomocníků ve výuce, např.  rodiče, kteří mohou přenést své profesionální zkušenosti do mimoškolních aktivit žáků například v kroužcích. Díky zapojení dalších pomocných sil do výuky a doučování, např. studentů vyšších ročníků vysokých škol, dochází k omezení „honu na učitele“, kteří jsou mnohdy odpoledním doučováním vyčerpaní, a efektivita výuky se ztrácí. Diskutující se shodli na tom, že podstatnou roli v rozvoji školních i mimoškolních aktivit hrají lidské zdroje a finanční prostředky. Školy samy o sobě oslovují místní firmy a podnikatele, žáci si zase některé programy částečně hradí z vlastních prostředků, respektive je hradí jejich rodiče. I dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce proto hraje významnou roli pro rozvoj žáků v rámci školního i mimoškolního vzdělávání.

Vztah mezi jednotlivými aktéry vzdělávacího systému by měla zefektivnit právě pracovní skupina pro rovné příležitosti, která se při workshopu ustavila. Ti, kteří se již účastnili první etapy projektu místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání, shledali, že dochází k úspěšnému sdílení zkušeností z praxe a dobrých nápadů pro zlepšení místních podmínek pro vzdělávání. Proto i v druhé etapě projektu bude rozšířen počet výjezdů za sbíráním podnětů, zkušeností a příkladů dobré praxe do jiných regionů.

Za MAS Pomalší
Zdeněk Říha, koordinátor projektu MAP
www.maspomalsi.cz
www.mapvzdelavani.cz
Konference byla financována z projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice – MAP II“, č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.017_047/0008693.
Zdroj: TZ MAS Pomalší

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.