Kovářství včera a dnes

Koordinační MAS: MAS Sdružení Růže o.s.

Partnerské MAS: MAS Pomalší o.p.s.,  MAS LEADER Loucko o.s.

VIII. kolo PRV, Opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce
Projekt byl zaregistrován v rámci 13. kola dne 8. 7. 2011 na SZIF Praha. Ve dnech 16. až 18. srpna 2011 proběhla veřejná prezentace projektů spolupráce.

Celkové náklady projektu

Dotace

MAS Sdružení Růže o.s. 754.100,- 675.000,-
MAS Pomalší o.p.s. 1.531.700,- 1.350.000,-
MAS Leader Loucko o.s. 1.273.500,- 1.143.000,-

Projekt spolupráce využívá tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpoře cestovního ruchu. Propagací řemesla a vzděláváním kovářů podporuje také jejich konkurenceschopnost.

Na projektu spolupracují kromě tří místních akčních skupin i zájmové neziskové organizace NNO orientované na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, střední škola řemesel Třebíč a zahraniční partner z oblasti využití kulturního dědictví regionu pro rozvoj cestovního ruchu (LAG PLANED, Wales).

Výstupem projektu je rozšířené muzeum řemesel, nová expozice kovářství, zrekonstruovaná středověká kovárna na Hradě Pořešín, naučná stezka historií i současností kovářského řemesla – jako jedinečná kovářská stezka svého druhu v ČR.

Během realizace se konaly kurzy pro kováře, exkurze a akce pro širokou veřejnost v kovárnách v Nových Hradech, Komařicích, Besednici, na Pořešíně, ve Strážkovicích a Buškově hamru.

Fotografie z kurzů “Výroba damaškové oceli”, “Výroba starých barokních zámků” a veřejné akce “Setkání řemesel” jsou k dispozici na maspomalsi.rajce.idnes.cz

V říjnu 2012 se zástupci všech tří MAS zúčastnily zahraniční exkurze ve Walesu, podrobnější info viz zpráva z cesty.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.