MAP – Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kaplice

„Místní akční plán vzdělávání na území ORP Kaplice“, zkráceně MAP

Od června 2016 se realizuje MAS Pomalší projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice“ (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709).

Projekt je financovaný z OP VVV, výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Hlavním přínosem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Výsledkem bude strategický dokument pro řešení místně specifických problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že:
– bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání společným informováním a vzděláváním
– se naplánují partnerské aktivity pro řešení místně specifických problémů a potřeb
– výsledky těchto aktivit se budou sdílet prostřednictvím různých médií
– posílí se kompetence pedagogů různými vzdělávacími aktivitami
– bude kladen důraz na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem.
Vedlejším cílem MAP je podpora sběru informací pro krajské akční plány a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR.

Zahájení projektu: 1.6.2016
Ukončení projektu: 31.12.2017

Bližší informace o aktivitách projektu na http://www.mapvzdelavani.cz/

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.