Schválené Žádosti o dotaci v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Schválené Žádosti o dotaci v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Category : Aktuality

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 26. února 2010 celkem 26 Žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí (6.10. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Projekt “Rehabilitace drobných sakrálních staveb v 500-201 jihočeském pohraničí”, který bude realizován MAS Pomalší společně s koordinační MAS Sdružení
642-997Růže a partnerskou MAS Blanský les – Netolicko, patří mezi tyto úspěšné a schválené projekty.