Schválené Žádosti o dotaci v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Státní zemědělský intervenční fond schválil ke dni 26. února 2010 celkem 26 Žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí (6.10. – 26.10.2009) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Projekt “Rehabilitace drobných sakrálních staveb v 500-201 jihočeském pohraničí”, který bude realizován MAS Pomalší společně s koordinační MAS Sdružení
642-997Růže a partnerskou MAS Blanský les – Netolicko, patří mezi tyto úspěšné a schválené projekty.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.