Spolupráce při realizaci projektu

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Na území MAS Pomalší byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž MAS Pomalší vybralo na základě strategie 3.

Šlo o níže uvedená témata:

 1. Regionální školství
 2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
 3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
 4. Odpadové hospodářství
 5. Agenda zaměstnanosti

Během projektu vzniklo:

 • Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.
 • Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov?
 • Metodika spolupráce obcí.
 • Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Pomalší.
 • Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené regionu MAS Pomalší.
 • Koncepční návrh legislativních řešení.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ


V úterý 24. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Program naleznete zde.

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 8. září 2015 v budově OÚ Římov.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Pomalší (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 8. září 2015.

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)

 1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Pomalší proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 24. února 2015 v budově OÚ Římov.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí o úrovni spolupráce obcí na území MAS Pomalší.
Zápis_z_1. kulatého_stolu SMS EChÚ.

EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů jihočeských obcí

Dne 20. Ledna 2015 se v Rytířském sálu hradu Strakonice uskutečnil workshop projektu SMS ČR –„ MAS jako nástroj spolupráce obcí“

MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ a další moře zkratek i pravidel přináší operační programy, které jsou příležitostí čerpání finančních prostředků nového programovacího období. Jak se v nich zorientovat? Na co se připravit a čemu se naopak obloukem vyhnout? Na to vše měl starostům venkovských obcí odpovědět workshop „Evropské fondy po lopatě“, který je jedním z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost se věnuje místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova.

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“.

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy.Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

Poslání a cíle SMS ČR.

Všechny informační zpravodaje SMS ČR nejen pro starosty obcí.

Informace pro členy SMS ČR.

Chci se stát členem SMS ČR.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.