Výsledky hodnocení projektů v 8. výzvě

Výsledky hodnocení projektů v 8. výzvě

Category : Aktuality

V sekci LEADER – Výzvy SPL – 8. výzva byl zveřejněn seznam vybraných žádostí o dotaci, které byly doporučeny k registraci na SZIF.

Registrace těchto projektů proběhne dne 19.6.2013 na RO SZIF v Českých Budějovicích.

S případnými dotazy k realizaci projektů včetně veškerých změn v projektech (termíny, rozpočet, …) se obracejte na pracovníky kanceláře MAS.