Výzva pro předkládání strategií Místních akčních skupin

09.07.2015: Na včerejším nočním jednání vlády informovala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Výzva pro předkládání žádostí o podporu těchto strategií bude vyhlášena nejpozději 1. srpna 2015 a příjem strategií bude zahájen nejpozději 1. září 2015.
„Místní akční skupiny uskutečňují přijatou strategii Komunitně vedeného místního rozvoje na venkově. MASky mohou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření, financovatelnou z více programů Evropských fondů nebo z jiných zdrojů. Celkově je připraveno minimálně 16,5 mld. Kč, ze kterých bude možno na venkově podpořit třeba modernizaci škol, budování komunitních center, rozšířit aktivity sociálního podnikání nebo zázemí pro rodiny s dětmi. Investovat půjde také do agroturistiky či zlepšování zázemí pro návštěvníky lesů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V programovém období 2014 – 2020 mohou být integrované strategie podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí).

Vláda také vzala na vědomí zdůvodnění změny původně navrženého termínu zahájení příjmu žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje, uskutečňovaného Místními akčními skupinami. Důvodem bylo celkové opoždění harmonogramu schvalování programů ze strany Evropské komise oproti původnímu předpokladu z doby předložení Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 až 2020.

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.