Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Kaplice

Category : Projekty

MAS Pomalší se v následujících dvou letech bude podílet na plánování sociálních služeb ve svém území. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Díky realizaci projektu bude posílen a udržen proces komunitního plánování sociálních služeb, vypracován nový plán na období 2020 – 2022 a zpracován akční plán pro rok 2019 na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice. Projekt navazuje na již realizované procesy plánování. Aktivní zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb zlepší dostupnost sociálních a doplňkových služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené a podpoří spolupráci místních samospráv na zajištění místní sítě sociálních služeb.

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006539

 

 

                                                                               

1.tisková zpráva

Akční plán 2018 

Další informace na webu města Kaplice.

Anketa – sociální služby na Kaplicku

Akční plán 2019 – verze k připomínkování

formulář pro zasílání připomínek k Akčnímu plánu 2019 

Propagační rollup – k nahlédnutí ZDE

Analytická část – k připomínkování 

Strategická část – k připomínkování 

formulář k zasílání připomínek k analytické a strategické části 2019

Katalog sociálních služeb – tisková verze

Komunitní plán sociálních služeb 2020 – 2022

Analýza – sociální vyloučení na Kaplicku – 2021