Termín zasedání výběrové komise

V 9. výzvě bylo přijato celkem 5 projektů. Po administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti všech projektů, která probíhá od 2.2. – 14.2. 2014, bude následovat první schůzka Výboru pro výběr a monitorování projektů. Hodnotitelé se sejdou dne 15.2. od 15:00 hod v zasedací místnosti ZD Netřebice. Všichni členové budou seznámeni s Pravidly IV. 1.1 a IV. 1.2, s Preferenčními kritérii a způsobem hodnocení v jednotlivých Fichích. Hodnotitelé si vylosují projekty se zřetelem na interní dokument “Pravidla hodnocení projektů pro zamezení pokies online střetu zájmů”.

Bodové hodnocení projektů bude ukončeno dne 24.2.2014. Poté budou výsledky hodnocení předloženy Programovému výboru, který u některých projektů provede 2. stupeň hodnocení – kontrolu ex ante, stav projektu před realizací.

Konečné výsledky hodnocení projektů projedná Správní rada, která doporučí vybrané projekty k registraci na SZIF.

Seznam schválených a neschválených projektů bude uveřejněn na webu nejpozději do 26.2. 2014.

Všem žadatelům přejeme hodně štěstí!

Podpora projektů

SÍDLO SPOLEČNOSTI

MANAGEMENT

Ing. Eva Tarabová
Tel.: +420 608 353 400
E-mail: tarabova@maspomalsi.cz

PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI

Iva Černá, DiS.
Tel.: +420 608 878 775
E-mail: cerna@maspomalsi.cz

Zdeněk Říha
Tel.: +420 774 050 409
E-mail: planujeme@seznam.cz

Mgr. Martin Střelec
Tel.: +420 608 413 400
E-mail: strelec@maspomalsi.cz

KANCELÁŘ

budova Obecního úřadu Římov
Náměstí J. Gurreho 2
373 24 Římov

Finanční manažer:

Petra Kozáková
E-mail: kozakova@maspomalsi.cz
 
 
PORADCE NZÚL
Ing. arch. Dita Měkotová, EKIS
tel. 608 823 400
E-mail: mekotova@maspomalsi.cz

Kde sedíme

Copyright 2023 MAS Pomalší o.p.s. – www.maspomalsi.cz. Spravuje BEE Webstudio – www.dronBee.cz – profesionální letecké práce.