Author Archives: Redaktor

PS – přidaná hodnota spolupráce

Category : Projekty

Koordinační MAS: Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.

Partnerské MAS: MAS Vodňanská ryba, z.s., Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s., Místní akční skupina Pomalší o.p.s., Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o.

Celkové náklady projektu (Kč) Dotace (Kč)
MAS LAG Strakonicko, o.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Vodňanská ryba, z.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Česká Kanada o.p.s. 500 000,- 500 000,-
MAS Pomalší o.p.s. 353 750,- 353 750,-
MAS Pošumaví, z.s.p.o. 500 000,- 500 000,-

Metodika pro hodnocení přidané hodnoty spolupráce

Přílohy metodiky

Zápisy z koordinačních schůzek:

9.1.2015
6.2.2015
3.3.2015
10.4.2015
15.5.2015
27.5.2015
11.6.2015

Po cestách a hradech doby Karla IV.

Category : Projekty

Koordinační MAS: Posázaví o.p.s.

Partnerské MAS: Rakovnicko o.p.s., Místní akční skupina Pomalší o.p.s. a Nad Orlicí ,o.p.s. XIX. kolo PRV, Opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce

  Celkové náklady projektu (Kč) Dotace (Kč)
Posázaví o.p.s. 1 850 000,- 1 665 000,-
Rakovnicko o.p.s. 1 000 000,- 900 000,-
MAS Pomalší, o.p.s. 2 001 000,- 1 800 000,-

INFORMACE O PROJEKTU na začátku realizace ZDE

Prezentace pro školy ZDE

Výsledky soutěže školních týmů – 2014

Setkání školních týmů – 2014

Fotografie z akce na Pořešíně zde – 2014

Soutěž dětí na Pořešíně – 2015

Fotografie z akce – 2015

Dobývání hradu – říjen 2015

Soutěž dětí na Pořešíně – 2016

Setkání školních týmů – 2016

Fotografie z akce – 2016

Setkání školních týmů  – 2017


Venkovské tradice v krajině II

Category : Projekty

Koordinační MAS: MAS Sdružení Růže o.s.

Partnerské MAS: Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE, „Strážnicko“ Místní akční skupina, Místní akční skupina Pomalší o.p.s. a Nad Orlicí ,o.p.s.

  1. kolo PRV, Opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce
  Celkové náklady projektu

Dotace

MAS Sdružení Růže o.s. 1.452.900,- 1.293.210,-
Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE 1.142.000,- 1.027.800,-
Strážnicko“ Místní akční skupina 650.000,- 583.200,-
MAS Pomalší o.p.s. 323.400,- 285.660,-
MAS Nad Orlicí ,o.p.s. 734.300,- 657.720,-

INFORMACE O PROJEKTU ZDE česky –  Projektinfo Deutsch 

Kuchařka české a moravské vesnice II (Kochbuch)

Legislativa prodeje ovoce a výrobků z něj na farmářských trzích a v maloobchodní síti

Staré a krajové odrůdy hrušní Českokrumlovska – titulka a texty

Fotografie z výstupů projektu zde – chlebová pec (Brotbackofen)experimentální políčko (Feld)ZŠ Fantova KapliceZŠ PřídolíZŠ Besednicevýsadba stromků (Bäume pflanzen)kurz ošetřování stromů (Kurs der Baumpflege)výstava ovoce (Obstausstellung) – stavba pece (Bau des Ofens)

Roll up – Venkovské tradice v krajině II

Studie regionální tradice ovocných dřevin a zpracování a využití ovoce

Jak se v minulosti ovoce využívalo

Oskeruše – strom pro novou Evropu


Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí

Category : Projekty

Koordinační MAS: MAS Sdružení Růže o.s.

Partnerské MAS: MAS Pomalší o.p.s.,  MAS Blanský les a Netolicko o.p.s.

Celkové náklady projektu (Kč) Výše přiznané dotace (Kč)
MAS Sdružení Růže o.s. 2.554.500,- 2.308.754,-
MAS Pomalší o.p.s. 833.000,- 714.180,-
MAS Blanský les a Netolicko o.p.s. 423.000,- 394.540,-


Kovářství včera a dnes

Category : Projekty

Koordinační MAS: MAS Sdružení Růže o.s.

Partnerské MAS: MAS Pomalší o.p.s.,  MAS LEADER Loucko o.s.

VIII. kolo PRV, Opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce
Projekt byl zaregistrován v rámci 13. kola dne 8. 7. 2011 na SZIF Praha. Ve dnech 16. až 18. srpna 2011 proběhla veřejná prezentace projektů spolupráce.

Celkové náklady projektu

Dotace

MAS Sdružení Růže o.s. 754.100,- 675.000,-
MAS Pomalší o.p.s. 1.531.700,- 1.350.000,-
MAS Leader Loucko o.s. 1.273.500,- 1.143.000,-

Projekt spolupráce využívá tradičního kovářského řemesla k oživení regionů a podpoře cestovního ruchu. Propagací řemesla a vzděláváním kovářů podporuje také jejich konkurenceschopnost.

Na projektu spolupracují kromě tří místních akčních skupin i zájmové neziskové organizace NNO orientované na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, střední škola řemesel Třebíč a zahraniční partner z oblasti využití kulturního dědictví regionu pro rozvoj cestovního ruchu (LAG PLANED, Wales).

Výstupem projektu je rozšířené muzeum řemesel, nová expozice kovářství, zrekonstruovaná středověká kovárna na Hradě Pořešín, naučná stezka historií i současností kovářského řemesla – jako jedinečná kovářská stezka svého druhu v ČR.

Během realizace se konaly kurzy pro kováře, exkurze a akce pro širokou veřejnost v kovárnách v Nových Hradech, Komařicích, Besednici, na Pořešíně, ve Strážkovicích a Buškově hamru.

Fotografie z kurzů “Výroba damaškové oceli”, “Výroba starých barokních zámků” a veřejné akce “Setkání řemesel” jsou k dispozici na maspomalsi.rajce.idnes.cz

V říjnu 2012 se zástupci všech tří MAS zúčastnily zahraniční exkurze ve Walesu, podrobnější info viz zpráva z cesty.